Siedziba Związku:

Komenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej

00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST-y)

Komendant Główny ZS „STRZELEC” OSW – bryg. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI

Komenda Główna:

1. Komendant Główny – bryg. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI
komendant@zs.mil.pl

2. I Z-ca Komendanta Głównego – mł. insp. ZS Grzegorz GARDOCKI

3. II Z-ca Komendanta Głównego – Barbara FYDA

4. Skarbnik KG – Elwira BORAWSKA-HNATIO

5. Główny Inspektor Wojskowy – chor. ZS Jacek PIOTROWSKI
giw@zs.mil.pl

Władze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej

1. Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej – bryg. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI
komendant@zs.mil.pl

2. Przewodnicząca Strzeleckiego Sądu Honorowego – st. insp. ZS Gabriela WIL-SZCZERKOWSKA
gwil54@interia.pl

3. Komisja Rewizyjna:
kr@zs.mil.pl

Wydziały Komendy Głównej:

1. Szef Wydziału Administracji KG – sierż. ZS Jacek FIGURA
szefkancelarii@zs.mil.pl

2. Szef Wydziału Szkolenia KG – chor. ZS Leszek SŁOWICKI
l.slowicki@zs.mil.pl

3. Szef Wydziału Logistycznego KG – mł. chor. Sebastian WIECZOREK

4. Szef Wydziału Komunikacji Społecznej KG – sierż. ZS Kamil NIECIECKI
wks@zs.mil.pl

5. Szef Wydziału Naukowo-Badawczego KG – mł. chor. ZS Marek KLASA
m.klasa@zs.mil.pl

6. Szef Wydziału Wsparcia KG – insp. ZS Grzegorz TOBIASIŃSKI
tobix@op.pl

7. Szef Wydziału Wewnętrznego KG
wydzial.wewnetrzny@zs.mil.pl

8. Administrator strony KG
admin@zs.mil.pl