Odprawa W-6 22.08.2015W dniach 22-23 czerwca 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej odbyła się II odprawa Wydziału Naukowo-Badawczego (W-6) Sztabu Komendy Głównej  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Podczas dwudniowego spotkania omówiono zarówno bieżące jak i przyszłe projekty nad którymi obecnie pracuje wydział. Podkreślono znaczenie współpracy poszczególnych JS-ów nad wspólnymi projektami takimi jak infografiki historyczne, Strzelecka Mapa Pamięci czy inicjatywy mające na celu uchronienie od zapomnienia i digitalizację materiałów związanych z tradycją Związku Strzeleckiego. Jednocześnie większy nacisk zostanie położony na tworzenie materiałów związanych nowoczesną sztuką wojenną oraz funkcjonowaniem obecnych Jednostek Strzeleckich.

Składamy serdeczne podziękowania Rektorowi-Komendantowi AON pułkownikowi Dariuszowi KOZERAWSKIEMU za umożliwienie przeprowadzenia tego spotkania.

Dzięki nieprzerwanemu wsparciu ze Strony Akademii Obrony Narodowej Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza od lat może skutecznie działać nie tylko w obszarze szkolenia obronnego młodzieży, lecz także wspierać zainteresowania naukowe młodych ludzi i pomagając rozwijać w nich pasje do pracy i poznawania historii. Wsparcie AON ma dla nas fundamentalne znaczenie i liczymy, że nasza współpraca w przyszłości będzie się układać równie pomyślnie.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego podsumowania działalności Wydziału Naukowo-Badawczego, które przedstawił Szef W-6 Marek KLASA, doktorant w Instytucie Strategii Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Następnie głos zabrał prof. AON płk (r.) Józef MARCZAK. Dotychczasowa działalność Wydziału została przez niego oceniona bardzo pozytywnie. Jako kolejny cel W-6 wskazał tworzenie materiałów popularyzujących wiedzę z zakresu strategii i sztuki wojennej. Jej znajomość nie może być jedynie domeną generałów i ministrów – obywatel RP, jako obrońca Ojczyzny powinien rozumieć strategiczny wymiar obrony kraju i rolę jaką w nim odgrywa.

Kluczowe będą działania mające na celu zwalczanie mitów przeszkadzających w tworzeniu powszechnej obrony terytorialnej – m.in. o rzekomej „niskiej skuteczności” lekkiej piechoty opartej na masowym udziale ludności na współczesnym polu walki czy supremacji tzw. „dużych” systemów uzbrojenia.

Uczestniczący w odprawie strzelcy kolejno przedstawiali postępy w realizacji poszczególnych projektów W-6, m.in. infografik, Wikiprojektu Strzeleckiego, digitalizacji i archiwizacji materiałów historycznych czy materiałów wspierających szkolenie i wychowanie w ZS „Strzelec” OSW. W drugim dniu odprawy pod kierownictwem st. plut. ZS ZS Sławomira KŁOSA, omówione zostały zagadnienia związane z rozwojem stron internetowych Związku, m.in. ułatwieniem dostępu do tworzonych przez W-6 materiałów i uczynieniu samych stron przyjaźniejszymi.

Podczas przerwy w odprawie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia kampusu AON, gdzie oprócz zwiedzania słynnego Parku Militarnego Rembertów mieli także możliwość zobaczenia mniej znanych obiektów, takich jak elementy inżynieryjnego przygotowania terenu do walki, wykonanego przez wojska niemieckie podczas drugiej wojny światowej (pojedyncze kabiny bojowe, tzw. tobruki, rów przeciwpancerny), pozostałości dawnego cmentarza prawosławnego czy wybudowaną w przedwojennym Centrum Wyszkolenia Piechoty jedyną w Europie krytą strzelnicę karabinową, w której testowano nowy karabin maszynowy dla Wojska Polskiego, zanim ostatecznie zdecydowano się na ofertę firmy Browninig.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich strzelców uczestniczących w projekcie W-6 – bez Waszej pomocy nigdy nie udałoby się nam tego dokonać! Dziękujemy także dowódcom Jednostek Strzeleckich, którzy zachęcili strzelców do wsparcia naszych działań. W nadchodzącym roku akademickim nie tylko nie zwalniamy tempa, ale zaskoczymy Was wieloma ciekawymi inicjatywami.

Ze strzeleckim pozdrowieniem,
mł. chor. ZS Marek KLASA

Szef Wydziału Naukowo-Badawczego
Sztabu KG ZS „Strzelec” OSW