Związek Strzelecki "Strzelec" OSW – Komenda Główna
Żałoba po śmierci Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej
21 listopada 2014

21.11.2014 roku Naczelna Rada Strzelecka Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej podjęła decyzję o wprowadzeniu trzydniowej żałoby po śmierci Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej.

1522023_881493361862141_3948040961198836175_n


Akt Zawierzenia Matce Boskiej Ostrobramskiej wszystkich zadań Biura Inicjatyw Obronnych
15 listopada 2014

Matka Boska OstrobramskaW dniu 11. listopada 2014 r. na życzenie Pana Ministra Romualda Szeremietiewa Komendant Główny insp. ZS Marcin WASZCZUK udał się do m. Skarżysko – Kamienna do Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Ostrobramskiej, przy ul. Wileńskiej 33, gdzie na prośbę Ministra Szeremietiewa został odczytany Akt Zawierzenia Matce Boskiej Ostrobramskiej wszystkich zadań, całej pracy w obszarze Biura Inicjatyw Obronnych, którego szefem został Romuald Szeremietiew. Komendant główny insp. ZS Marcin Waszczuk poświęcił także opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej Projekt S.P.O.N. – Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej a także inicjatywę Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej – „Odbudujmy Armię Krajową”.

Poniżej prezentujemy treść odczytanego Aktu Zawierzenia Matce Boskiej Ostrobramskiej, którą Minister Szeremietiew wybrał w nawiązaniu do 100 lecia Legionów Polskich, których twórcą był Marszałek Józef Piłsudski a który właśnie Matkę Boską Ostrobramską wybrał sobie na tę, która prowadziła Go przez całe życie, służąc Rzeczypospolitej. Na zdjęciach możemy zobaczyć jak wierną kopią jest OSTRA BRAMA wybudowana w Skarżysku Kamiennej jako zadośćuczynienie dla stęsknionych Kresowiaków na polskim Wilnem. W nawiązaniu do tego szczególnego wydarzenia Komenda Główna składa na ręce Pana Ministra Romualda Szeremietiewa gorące życzenia wszelkiej pomyślności na drodze kontynuacji walki o wzmacnianie Niepodległości Polski i na drodze do budowy Obrony Narodowej.

więcej »


Przyrzeczenie Strzeleckie w JS 2006 Nowy Sącz
15 listopada 2014

10734079_710301999066585_4077197211407520329_oZapraszamy do zapoznania się z relacją z Przyrzeczenia Strzeleckiego Strzelców JS 2006 Nowy Sącz, która odbyła się w dniu 08. listopada 2014 r. na nowosądeckim rynku przed frontonem pięknego Ratusza w Nowym Sączu. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez I zastępcę Komendanta Głównego st. insp. ZS Sławomira Szczerkowskiego Komendantowi Głównemu insp. ZS Marcinowi Waszczukowi. Po odegraniu Hymnu Państwowego, nowi członkowie Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz złożyli Uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie na Sztandar swojej Jednostki.

Wśród zaproszonych byli między innymi Pani Bożena Jawor, Wiceprezydent Nowego Sącza, parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Romanek i Poseł na Sejm RP Pan Arkadiusz Mularczyk. Ponadto Strzelcy gościli przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej a także nowosądeckiego Nadleśnictwa.

więcej »


94 rocznica uroczystego wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu
14 listopada 2014

1398331_877111132300364_144232825031456803_o


Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2014

11 listopada to święto dla każdego strzelca.

10417586_504757092996613_7128274929871826740_n


Budowa pomnika bitwy pod Rokitną
6 listopada 2014

Kossak_RokitnaKomenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej zachęca do wsparcia budowy pomnika Bitwy pod Rokitną. Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika jest Dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 3003 st.insp. ZS Roman Chandoha.

13 czerwca 1915 r. miała miejsce jedna z najważniejszych bitew stoczonych przez polską kawalerię – szarża pod Rokitną. Została ona przeprowadzona przez II dywizjon kawalerii legionowej, sformowany z 2 i 3 szwadronu ułanów. Dowódcą dywizjonu był rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Pozycje austro-węgierskiej 42 dywizji piechoty były zagrożone natarciem rosyjskiej piechoty w rejonie wsi Rokitna. W celu przełamania pozycji rosyjskich na lewej flance, II dywizjon został skierowany do natarcia, celem wsparcia uderzenia piechoty na potrójną linię rosyjskich okopów.

Zbigniew_Dunin_WasowiczRotmistrz Dunin-Wąsowicz osobiście poprowadził swoich żołnierzy do walki. Po przekroczeniu rzeki Rokitnianki pozostawił 3 szwadron w odwodzie i na czele 2 ruszył do ataku. W huraganowym ogniu rosyjskich karabinów maszynowych i artylerii udało się przełamać 3 linie rosyjskich okopów. Ze względu na złą koordynację jazdy z piechotą nie udało się jednak odpowiednio wykorzystać tego przełamującego natarcia. Pomimo to, w nocy po szarży Rosjanie opuścili pozycję i wycofali się do Besarabii. Z wysłanych do szarży 70 ułanów zginęło 17, w tym dowódca, a 23 zostało rannych. Poległych ułanów pochowano na cmentarzu w Rarańczy a w 1923 ich szczątki zostały ponownie złożone na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na cześć starcia ustanowiono w 1917 r. Krzyż Rokitniański, wytłoczony w ilości 63 sztuk dla uczestników szarży bądź ich rodzin. Szarża pod Rokitną stała się ważnym symbolem kawalerii i tradycji oręża polskiego.

więcej »


Uroczysta Inauguracja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
6 listopada 2014
Foto: BBN

Foto: BBN

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przedstawiciele Komendy Głównej wzięli udział w uroczystości zatwierdzenia przez Prezydenta RP Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce w Belwederze o g. 12:00 w asyście Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka i Szefa BBN ministra Stanisława Kozieja. Zarówno Prezydent RP jak i Minister Obrony Narodowej zapowiedzieli, że przy tworzeniu odgórnej koncepcji Obrony Terytorialnej będzie wykorzystywany potencjał organizacji pozarządowych o profilu obronnym. Jednocześnie Prezydent Komorowski wspomniał, że będzie przyglądał się oddolnym inicjatywom organizacji pozarządowych dla określenia ich przydatności w budowaniu systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe egzemplarze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej »


Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami proobronnymi w BBN
4 listopada 2014
1-17707

Foto: BBN

W dniu 04.11.2014 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji proobronnych. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza był reprezentowany przez Komendanta Głównego insp. ZS Marcina WASZCZUKA i II Zastępcę Komendanta mł. insp. Maurycego RODAKA.

W czasie swojego wystąpienia Komendant Waszczuk podkreślił iż cieszy go uznanie dla roli organizacji pozarządowych we wzmocnieniu systemu bezpieczeństwa RP. Jest to kolejny krok do budowy Obrony Terytorialnej w Rzeczypospolitej. Jednocześnie wspomniał o dwóch nurtach odbudowy OT w Polsce: rządowym oraz pozarządowym. Komendant Waszczuk wspomniał o związkowym projekcie S.P.O.N.-Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodowej którego ogólnokrajowa inauguracja miała miejsce 24.10.2014r w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Niniejszy projekt będzie prezentowany na kolejnym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w BBN. Wyróżniającym się przedsięwzięciem jest także kampania Odbudujmy AK, zainicjowana przez Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl, popierana przez nasz Związek. ZS „Strzelec” OSW  działa dwutorowo, gdzie z jednej strony popiera inicjatywę rządową w celu stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej a jednocześnie będzie w dalszym ciągu kontynuował działania pozarządowe na rzecz tworzenia obywatelskiej Obrony Narodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania na oficjalnej stronie BBN: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6083,Reforma-Narodowych-Sil-Rezerwowych-spotkanie-z-organizacjami-proobronnymi.html

więcej »


Zapal Znicz Legioniście
1 listopada 2014

baner_zniczMuzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zachęca wszystkich, dla których ważna jest pamięć o odzyskaniu niepodległości i bohaterach walki o nią, do udziału w akcji „Zapal Znicz Legioniście”. Muzeum opublikowało na swojej stronie Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918. ”Niech w dzień Wszystkich Świętych i w Zaduszki żaden z nich nie zostanie zapomniany!” – apeluje muzeum. Wirtualny znicz pamięci można zapalić korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne (muzeumpilsudski.pl/aplikacja) lub z liczącego ponad 30 tys. nazwisk wykazu (www.muzeumpilsudski.pl), wybierając z niego lub wylosowując żołnierza, któremu chcemy zapalić symboliczny znicz pamięci.

Akcja organizowana jest przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ramach 100-lecia powstania Legionów Polskich.


Ogólnopolska Inauguracja Projektu S.P.O.N. – Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej
26 października 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 24. października 2014 r. o godz. 10.00 w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi miała miejsce – wyczekiwana od kilku lat – Ogólnopolska Inauguracja Projektu S.P.O.N. – Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej.

Komenda Główna Związku rozpoczęła projekt w 2009 r., po czym przez kolejne 5 lat w szeregu programów pilotażowych testowano propozycje wdrażane   do projektu. S.P.O.N. zakłada bliską współpracę z władzami samorządowymi na najniższych szczeblach administracyjnych w powiatach oraz gminach.

Projekt S.P.O.N. jest koncepcją otwartą dla wszystkich formacji funkcjonujących na danym terenie. Jego schemat funkcjonowania zakłada szeroką współpracę z instytucjami państwowymi, służbami mundurowymi oraz z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.

Ideą nadrzędną projektu S.P.O.N. jest:

Służba Parlamentowi Ojczyźnie  Narodowi.

O ile służby Ojczyźnie i Narodowi nie trzeba tłumaczyć, o tyle należy wspomnieć w tym miejscu o Parlamencie RP. W żadnym wypadku nie jest to służba politykom – to oni mają służyć Narodowi – należy to rozumieć jako służbę przedstawicielstwu Narodu. W każdych kolejnych wyborach Naród wybiera swoich przedstawicieli do Parlamentu RP i pododdziały S.P.O.N. będą wspierać głos własnego Narodu. Przez to S.P.O.N. aktywnie wspiera podstawowe i najpierwotniejsze mechanizmy demokracji i aktywnie uczestniczy w budowie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Służba w S.P.O.N. niesie za sobą cztery podstawowe atuty:

  1. Służba ochotnicza.
  2. Ponad podziałami politycznymi.
  3. Oszczędności – najtańszy komponent obronny.
  4. Naturalną największą siłą – znajomość własnego terytorium.

Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodowej zakładają trzy struktury funkcjonowania: Strzeleckie, Szkolne i Społeczne Pododdziały Obrony Narodowej. Każda z nich ma swoje odrębne przeznaczenie.

więcej »