Związek Strzelecki "Strzelec" OSW – Komenda Główna
Związek Strzelecki w WFiPW w II Rzeczypospolitej
21 kwietnia 2015

Władze II Rzeczypospolitej wiedziały jak wykorzystać potencjał organizacji proobronnych. Dzięki organizacji, której poświęcamy dzisiejszą grafikę praca na rzecz obrony Państwa mogła mieć miejsce niemal w każdej gminie. Szczególną rolę odgrywał w niej właśnie Związek Strzelecki

11161340_1652368218325220_8477703779184596055_n


By Naród rósł w potęgę…
10 kwietnia 2015

praca


Życzenia Wielkanocne 2015
5 kwietnia 2015

alleluja2014

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

WIELKANOC 2015

  więcej »


Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny a Federacja Organizacji Proobronnych
26 marca 2015

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza z dumą przystąpił do Federacji Organizacji Proobronnych. Z tej okazji przypominamy przedwojenne rozwiązania w tej kwestii.

11080345_1641726879389354_6839709524471077663_o

 


Wychowanie w sobie wolnego obywatela RP – było, jest i będzie – zadaniem każdego Strzelca.
11 marca 2015

 

 

10406816_1635146806714028_2232296858123343105_n


Wizyta przedstawicieli MON w Nowym Sączu
6 lutego 2015

1797610_672877982821423_5478885866381119566_nPrzedstawiciele resortu obrony narodowej, samorządowcy oraz funkcjonariusze służb mundurowych przyglądali się dotychczasowym dokonaniom i potencjałowi organizacji proobronnych na przykładzie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza.

Do spotkania doszło 6 lutego w Nowym Sączu. Na temat skuteczności organizacji wypowiedzieli się w ratuszu miejskim m.in. pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, komendant główny ZS „Strzelec” OSW insp. ZS Marcin Waszczuk, a także przedstawiciele nowosądeckich instytucji samorządowych, środowisk kombatanckich i oświatowych.

Uzupełnieniem spotkania z udziałem wielu środowisk była prezentacja systemu szkolenia i efektywności działania Związku, przeprowadzona na terenie Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej. Pododdziały ZS zaprezentowały się w pokazie m.in. musztry paradnej (wspólnie z funkcjonariuszami SG), walki wręcz, technik interwencyjnych, czynności operacyjnych z bronią, szkolenia taktycznego.

Pododdziały ZS w Nowym Sączu wykazały się najbardziej systemowym i zorganizowanym szkoleniem. Tamtejsi „Strzelcy” są jednocześnie uczniami miejscowego Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Podsumowaniem pokazu była pozytywna ocena przydatności szkoleniowej „Strzelca” dokonana przez gospodarza obiektu – komendanta KOWSG płk. Mieczysława Kurka.

więcej »


Posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej ds organizacji proobronnych
6 lutego 2015

10954568_672636316178923_21035970665457936_nNa zaproszenie członków sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. promocji społecznych inicjatyw proobronnych w drugim jej posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego, uczestniczyli przedstawiciele organizacji obronnych. Podczas posiedzenia podkomisji swoimi doświadczeniami i wizjami dotyczącymi działań proobronnych podzielili się m.in. komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej  insp. ZS Marcin Waszczuk. Przedstawiciele Strzelca pozytywnie mówili o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz jednoznacznie poparli inicjatywę gen. dyw. w st. spocz. Bogusława Packa zmierzającą do stworzenia federacji organizacji proobronnych w ścisłej współpracy z resortem obrony.

Sam gen. Pacek zabierając głos, przedstawił wyniki prowadzonych rekonesansów w jednostkach strzeleckich i innych organizacjach oraz zaprezentował stan przygotowań zarówno do utworzenia federacji jak i organizacji kongresu klas mundurowych i organizacji pro obronnych, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2015 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli także: podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski i płk Waldemar Osypiuk z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

więcej »


OŚWIADCZENIE
2 lutego 2015

Orzełek_Związku_Strzeleckiego_Strzelec.svgNaczelna Rada Strzelecka (Zarząd) informuje, iż Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza nie ma nic wspólnego z utworzoną na portalu społecznościowym Facebook strony „Wileńska Republika Ludowa”, na której pojawił się adres strony internetowej naszego Związku.

Jest to ewidentne nadużycie ze strony autorów w/w profilu, a zarazem działanie na szkodę Związku. Żądamy natychmiastowego usunięcia z w/w strony odnośnika do strony Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW.

Jednocześnie Naczelna Rada Strzelecka oświadcza, iż jest przeciwna zamieszczanym treściom na stronie „Wileńska Republika Ludowa” na portalu Facebook.

Informujemy, iż Naczelna Rada Strzelecka postanowiła złożyć zawiadomienie do właściwych organów ścigania w związku z powyższą sytuacją i nadużyciami wobec naszego Związku.

Wszystkich sympatyków naszego Związku prosimy o nie wiązanie działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW z działalnością autorów strony „Wileńska Republika Ludowa”.

Ze strzeleckim pozdrowieniem!

Naczelna Rada Strzelecka
ZS „Strzelec” OSW

więcej »


Kolejny krok we współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi
1 lutego 2015

PR24_logoZapraszamy Państwa do zapoznania się i wysłuchania dyskusji nt. wykorzystania potencjału obronnego organizacji paramilitarnych na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.

Program prowadziła Pani Agnieszka Drążkiewicz, która jest dobrze zorientowana w sprawach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. W programie wzięli udział – płk Sławomir Gąsior, członek Zespołu MON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych i insp. ZS Marcin Waszczuk Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. W ramach współpracy z organizacjami paramilitarnymi Ministerstwo Obrony Narodowej wykonało kolejny krok, w celu wykorzystania ogromnego potencjału drzemiącego w społeczeństwie. Zapraszamy Państwa do 1 PR Polskiego Radia i śledzenia prac Komendy Głównej Związku w kierunku rozwoju S.P.O.N. – Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej.


152 rocznica Powstania Styczniowego
22 stycznia 2015

powstanie10Krew, obficie przelana (…) w Powstaniu Styczniowym, tortury kazamat i męki Sybiru były wprawdzie wówczas daremne, ale stały się posiewem pod ostatni czyn orężny, który Polsce przywrócił wolność. Pamięci bohaterskiego wysiłku roku 1863 składa dziś hołd cała Polska – hołd nieśmiertelnej idei walki o wolność (…)

                                                                                                                                                                            Józef Piłsudski

Powstanie zbrojne, ogłoszone manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego 22 stycznia 1863 roku było ostatnim ogólnonarodowym zrywem wyzwoleńczym pod zaborami. Było też największym z powstań i odbiło się głośnym echem w krajach europejskich. Jego ostrze zwrócone było przeciw rosyjskiemu imperium i nasilającemu się terrorowi. Zasięgiem objęło obszar Królestwa Polskiego oraz tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do jesieni 1864 roku stoczono 1200 partyzanckich bitew i potyczek, w których poległo kilkadziesiąt tysięcy powstańców. W ramach popowstańczych represji prawie 40 tysięcy Polaków zesłano na Sybir a 10 tysięcy musiało ratować się emigracją do krajów zachodnich.

więcej »